KarmA SAN DIEGO Chapter Leadership

 
Ron Blackburn President RON'S BIO    

Ron Blackburn
President

RON'S BIO

 

 

Jay Layno Vice President JAY'S BIO

Jay Layno
Vice President

JAY'S BIO

Ali Horuz Membership Chair ALI'S BIO

Ali Horuz
Membership Chair

ALI'S BIO

Nino Venturella Social Chair NINO'S BIO

Nino Venturella
Social Chair

NINO'S BIO

Troy Sorensen Chapter Outreach TROY'S BIO

Troy Sorensen Chapter Outreach

TROY'S BIO

 

UPCOMING CHAPTERS

KARMA LAS VEGAS 2016
KARMA HOUSTON 2017
KARMA NEW YORK 2017
KARMA SEATTLE 2017
KARMA WASHINGTON D.C. 2017
KARMA DALLAS 2017
KARMA CHICAGO 2017